Castelldefels

Institut Josep Lluís Sert
Baix Llobregat (Barcelona)
65.954 habitants
Es vota amb normalitat.