Castelló d’Empúries

Ajuntament
Alt Empordà (Girona)
10.791 habitants
Es vota amb normalitat.