Castelló d’Empúries

Convent de Santa Clara
Alt Empordà (Girona)
10.791 habitants
Es vota amb normalitat.