Castelló

Comandancia de la Guardia Civil de Castellón
Gent acomiadant els vehicles de la Guardia Civil que es dirigeixen a Catalunya. Moltes banderes i cants.
Banderes i cants a la sortida de la Comandancia de la Guardia Civil
Gravació des d'un altre punt