Castellserà

Llar del Jubilat
Urgell (Lleida)
1.008 habitants
Es vota amb normalitat.