Centelles

Escola Ildefons Cerdà
Osona (Barcelona)
7.417 habitants
Es vota amb normalitat. Es formen llargues cues.