Constantí

Institut de Constantí.
Tarragonès (Tarragona)
6.493 habitants
Es vota amb normalitat.