Cornellà de Llobregat

CAP Sant Ildefons
Baix Llobregat (Barcelona)
86.610 habitants
Durant una estona els Mossos no deixen ni entrar ni sortir del centre electoral. La gent es tanca dintre per evitar que es confisquin les urnes.
Comença el recompte.
S'està fent el recompte.