Barcelona

Escola Dovella
Barcelonès (Barcelona)
1.620.809 habitants
Es vota amb normalitat. Un cop acabada la votació es decideix traslladar les urnes.