El Catllar

Centre Cultural
Tarragonès (Tarragona)
4.251 habitants
Es vota amb normalitat. En un moment donat es tem que hi pugui anar la Guàrdia Civil.
Defensant el local on s'ha de votar l'endemà.
La gent te´por que hi vagi la Guàrdia Civil i comença a prendre mesures per barrar-los el pas.
Una gentada fora del centre.
S'ha acabat la votació.