El Masnou

Casal d'Avis Can Mandri
Maresme (Barcelona)
23.288 habitants
Es vota amb normalitat tot i els problemes informàtics.