El Prat de Llobregat

Hotel d'Entitats-Departament de Benestar Social i Família.
Baix Llobregat (Barcelona)
63.897 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.