El Prat de Llobregat

Institut Ribera Baixa.
Baix Llobregat (Barcelona)
63.897 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.