El Vendrell

Els Nens del Vendrell
Baix Penedès (Tarragona)
36.568 habitants
Es vota amb normalitat. El centre tanca abans per centralitzar el vot al Centre Cívic.