Esparreguera

Institut El Castell
Baix Llobregat (Barcelona)
21.889 habitants
Es vota amb normalitat.
La gent fa pinya.
Una multitud defensa el centre.