Fals-Fonollosa

Centre Mèdic.
Bages (Barcelona)
1.412 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics. Aquest punt no s'ha pogut geolocalitzar bé perquè Google Maps no permet entrar al poble de Fals.