Flaçà.

Ajuntament de Flaçà
Gironès (Girona)
1.050 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.