Flix

Ca Don Ventura.
Ribera d'Ebre (Tarragona)
3.605 habitants
Cues de votants. Es vota amb normalitat.