Folgueroles

Ajuntament.
Osona (Barcelona)
2.298 habitants
Es vota amb normalitat.