Font-Rubí

Centre Recreatiu La Cooperativa.
Alt Penedès (Barcelona)
1.358 habitants
Es vota amb normalitat. El municipi té diversos nuclis de població. El local on es vota està situat a Guardiola de Font-Rubí.