Fontanals de Cerdanya.

Ajuntament.
Cerdanya (Girona)
448 habitants
Es vota amb normalitat.