Gavà

CAP-1
Baix Llobregat (Barcelona)
46.538 habitants
Es vota amb normalitat. Les meses de Llar d'Infants Rosaura Terrades i les d'aquest CAP s'acaben unificant.