Gavà.

CAP Bartomeu Fabrés
Baix Llobregat (Barcelona)
46.538 habitants
Es vota amb normalitat.