Gavà

Institut El Calamot
Baix Llobregat (Barcelona)
46.538 habitants
Hi ha presència de feixistes cridant "¡Arriba España!"