Gavà

Residència La Concòrdia.
Baix Llobregat (Barcelona)
46.538 habitants
Es vota amb normalitat.