Gavet de la Conca

Ajuntament.
Pallars Jussà (Lleida)
280 habitants
Es vota a l'ajuntament que és a la vila de Tremp. Els Mossos havien tancat l'escola on s'havia de votar.