Girona

Centre Cívic Pedret
Gironès (Girona)
99013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Els antiavalots de la Policia Nacional aparten els concentrats davant el col·legi electoral. Busquen la urna.
Els antiavalots de la Policia Nacional aparten els concentrats davant el col·legi electoral. L'urna estava en un altre lloc
Els antiavalots fan fora la gent que els impedeix l'entrada. Els votants criden "No teniu vergonya"