Girona

Escola Carme Auguet.
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Es pot votar malgrat la presència reiterada d'ultres.
Els ultres increpen a la gent.