Girona

Escola Eiximenis.
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Es vota amb normalitat. El centre és un dels pocs que es manté obert després que molts altres siguin tancats per haver rebut una càrrega policial o per por a rebre'n una.