Girona

CEIP J. Dalmau I Carles
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Càrrega policial Urnes requisades
Càrrega a l'entrada de l'escola per apartar els votants. S'emporten les urnes.
Cop a un votant
Testimonis i resum d'imatges (Agència UO')
Resum de la jornada narrat en japonès
Comença la càrrega