Girona

Local Social de Montjuïc
Gironès (Girona)
99.013 habitants
El centre va estar obert fins a les cinc de la tarda. Finalment es va tancar per por a que hi anés la Policia Nacional.
El centre tanca per evitar que la policia s'endigui les paperetes.