Girona

SMO Sant Narcís.
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
La Policía Nacional carrega amb força al SMO Sant Narcís. Els bombers protegeixen als votants.
Instruccions per si cal afrontar una càrrega.
Després de la càrrega es fa un parlament per explicar a la gent que hi ha hagut dos ferirs que se'ls ha endut l'ambulància. També se'ls explica què cal fer si volen posar denúncia.