Girona

Escola Taialà
Gironès (Girona)
99.013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Agents antiavalot de la Policía Nacional arriben en formació i aparten la gent. Van disparar boles de goma contra les portes de vidre per poder entrar.Van poder votar igualment, havien amagat les urnes.
Arribada de la Policía Nacional, aparten la gent
Actuació comperta (32 min.)