Girona

Escola Taialà
Gironès (Girona)
99013 habitants
Policía Nacional Càrrega policial
Agents antiavalot de la Policía Nacional arriben en formació i aparten la gent. Van poder votar igualment, havien amagat les urnes.
Arribada de la Policía Nacional, aparten la gent
Actuació comperta (32 min.)