Gurb

Les Escoles
Osona (Barcelona)
2.616 habitants
Es vota amb normalitat.