Hospitalet de Llobregat

Escola Oficial d'Idiomes
Barcelonès (Barcelona)
257.349 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.