Hospitalet de Llobregat.

Institut Bellvitge
Barcelonès (Barcelona)
257.349 habitants
Es vota amb normalitat. Es formen cues llargues per votar. El centre tanca les portes durant una hora per la nombrosa presencia policial.