Hospitalet de Llobregat

Institut Mercè Rodereda
Barcelonès (Barcelona)
257.349 habitants
Es vota amb normalitat.