Igualada

Cap Nord
Anoia (Barcelona)
39.316 habitants
Es vota amb normalitat.