Igualada

Casal Cívic Montserrat.
Anoia (Barcelona)
39.316 habitants
Es vota amb normalitat.