Igualada

Residència Pare Vilaseca.
Anoia (Barcelona)
39.316 habitants
Es vota amb normalitat.