Jorba

Escola Guerau
Anoia (Barcelona)
823 habitants
Es vota amb normalitat. Es tallen els carrers amb tractors.