La Fuliola-Boldú

Ajuntament.
Urgell (Lleida)
1.237 habitants
Es vota amb normalitat.