La Garriga

Casal de Joves
Vallès Oriental (Barcelona)
15.984 habitants
Es vota amb normalitat
Ballant el swing
Cantant "L'Estaca"