La Granada

Centre Cívic
Alt Penedès (Barcelona)
2.112 habitants
Es vota amb normalitat.