La Pobla de Montornès

Escola Els Ametllers
Tarragonès (Tarragona)
2.795 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.