La Roca del Vallès

Centre Civic La Torreta.
Vallès Oriental (Barcelona)
10.536 habitants
El centre està ocupat des del dia abans.