La Roca del Vallès

Escola Mogent.
Vallès Oriental (Barcelona)
10.536 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
La gent agraeix als Mossos la seva feina.