La Secuita

Escola Guillem de Claramunt
Tarragonès (Tarragona)
1.676 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.