La Torre de Claramunt

Centre Social Sant Joan Baptista
Anoia (Barcelona)
3.707 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.