La Vajol

Ajuntament
Alt Empordà (Girona)
85 habitants
Es vota amb normalitat malgrat els problemes informàtics.
El centre tanca a les tres perquè a aquella hora ja ha votat tothom.
Una dona gran surt de votar.